BYASPAN MÖTE

Byaspan styrelsen hälsar alla välkommen till möte på Blå gården.

Måndag den 27 oktober kl. 18:30.

  • Byaspan informerar om nuläget.
  • Nya krafter efterlyses
  • Polisen finns på plats och informerar om bl.a grannsamverkan.
  • Övriga frågor

VI BJUDER PÅ FIKA!

Med vänliga hälsningar Byaspan styrelsen