Städdagen 2 maj 2015

Allas Gnarp vill tacka samtliga 20-tal personer som ställde upp och städade våra vägar i Gnarp. Vi vill samtidigt även tacka Nordanstigs Bostäder som ställde upp med en container.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *