Nyheter från årsmötet 23 april 2015

Allas Gnarp fick 2 nya styrelsemedlemmar på årsmötet, Åsa Sjölin som ersätter Toivo Thideman som kassör och Eva Sandberg som ersätter Rickard Bergman.
Allas Gnarp hälsar Åsa och Eva välkommen in i styrelsen och passar även på att tacka
Toivo och Rickard för deras tid i styrelsen.
Karl-Rune Lindberg blev omvald som ordförande på 1år.
Övriga nyheter att vi behåller samma medlemsavgift på 100kr per år.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *